Studentenarbeid vanaf 01/01/2023

Wat

Studenten kunnen onder bepaalde voorwaarden heel voordelig tewerkgesteld worden.
Voordelig voor zowel de student als voor de werkgever.

 

Welke voorwaarden

  • Geschreven studentencontract voor bepaalde duur (max. 1 jaar).
  • Ingeschreven zijn in een school als student in het dagonderwijs.
  • Min 16 jaar oud zijn of 15 jaar en de eerste 2 studiejaren van het middelbaar onderwijs afgewerkt.
  • 600 uur per kalenderjaar per student (wordt nagekeken via dimona – student kan zijn contingent opvolgen via student@work). Dit was tot 31/12/2022 475 uur.

 

Wat met kindergeld

  • Ben je < 18 jaar : je behoudt altijd het kindergeld
  • Ben je >= 18 jaar en werk je in Vlaanderen : dan geldt ook de 600 uren regel.

 

Wat met fiscaal ten laste zijn

  • Je blijft fiscaal ten laste van uw ouders indien je niet meer verdient dan 13242,86 euro. Dit is het brutoloon vermindert met de sociale bijdragen.
  • Hier is nog een probleem : want indien je 600 uur zou werken, dan kom je in de meeste sectoren boven dit bedrag. De Vlaamse overheid gaat dit nog vastpakken.

 

Handig overzicht

https://www.studentatwork.be/nl/documenten/pdf/infographic-regeling-2023.pdf