Studenten meer laten werken in Q3 2021?

Wat

Een student (= iemand die een voltijds leerplan volgt) mag 475 uur per jaar werken als jobstudent.

 

Voordelen van tewerkstellen van jobstudenten

Voor een jobstudent betaal je slechts 5,42 % patronale RSZ.  Dus de loonkost is het brutoloon x 1,0542 (+ vergoedingen zoals sociaal abonnement, kledij, … ).

Het verschil tussen het brutoloon en het nettoloon is slechts 2,71 % RSZ (en geen inhouding bedrijfsvoorheffing).

Aandachtspunten

Een student moet een geschreven studentencontract hebben per tewerkstelling.
Er moet een dimona aangifte gebeuren VOOR aanvang van de tewerkstelling.
Per sector nakijken tot welk uur er gewerkt mag worden (nachtarbeid).
De student moet min. 16 jaar zijn of 15 jaar en de eerste 2 leerjaren van het middelbaar onderwijs afgewerkt hebben.

Aanpassingen in Q3 2021

Heel waarschijnlijk (wetsontwerp moet nog goedgekeurd worden) zullen de gepresteerde uren van Q3 2021 (07/2021 – 09/2021) NIET meetellen voor de 475 uur en dit voor ALLE werkgevers in ALLE sectoren.

Nieuwe aandachtspunten

Door het niet meetellen van de gepresteerde uren in Q3/2021 moet je bepaalde grenzen extra in het oog houden :

 • Recht op kinderbijslag :
  • Studenten tot 18 jaar : onvoorwaardelijk recht op kindergeld (ongeacht de hoeveelheid van prestaties, loon, … )
  • Studenten vanaf 18 jaar : de Vlaamse regering heeft hier voor 2021 al de nodige aanpassingen gedaan, zodat hier ook geen problemen kunnen ontstaan door het presteren van extra uren in Q3/2021.
 • Fiscaal ten laste
  Voorwaarden om als kind fiscaal ten laste te zijn :

  • Het kind moet deel uitmaken van het gezin op 1/1/2022
  • Het kind mag geen bezoldigingen ontvangen die de ouders inbrengen als beroepskosten
  • Het kind mag een bepaald bedrag aan loon niet overschrijven.

Voor inkomstenjaar 2021 bedraagt dit bedrag :

 • 4262,50 euro bruto belastbaar inkomen (= bruto – 2,71% RSZ)
 • 6150,00 euro bruto belastbaar inkomen indien de ouder alleen belast wordt (alleenstaande)
 • 7800,00 euro bruto belastbaar inkomen voor een gehandicapt kind van een alleenstaande belastingplichtige.