Tijdelijke werkloosheid energie

Wat

Tijdelijke werkloosheid energie is een nieuw vorm van economische.  Uiteraard blijft de klassieke vorm van economische werkloosheid ook bestaan.

Deze nieuwe vorm van werkloosheid is er dus om energie-intensieve ondernemingen die geheel of gedeeltelijk hun werkzaamheden moeten stilleggen omdat de energiekosten te hoog zijn,  te ondersteunen.

Voor wie is de energiewerkloosheid van toepassing

  • voor arbeiders EN bedienden
  • voor werkgevers van wie de energiekost minstens 3% van de toegevoegde waar bedraagt OF
  • voor werkgevers van wie de energiefactuur verdubbeld is in het trimester voorafgaand aan het trimester waarvoor je deze vorm van werkloosheid wil toepassen tov hetzelfde trimester van het vorige jaar.

Formaliteiten

De werkgever moet bewijzen dat hij aan de 3%  regel voldoet (zie voor wie) door middel van een aangepast C106A-document.

Deze C106A dien je minstens 5 kalenderdagen VOOR de eerste mededeling aan uw werknemers aan de RVA te bezorgen.

De kennisgeving aan de RVA en aan de werknemers dient 7 kalenderdagen VOOR de eerste werkloosheidsdag (tot 31/12 is dit nog 3 kalenderdagen) te gebeuren.

Dit geeft volgende tijdlijn :
Tem 31/12/2022 :
– 8 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag : C106A aan de RVA bezorgen.
– 3 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag : de kennisgeving aan de RVA en aan de werknemers doen.
– eerste werkloosheidsdag per werknemer per maand doorgeven via de site van de RSZ.

Vanaf 01/01/2023 :
– 12 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag C106A aan de RVA bezorgen.
– 7 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag de kennisgeving aan de RVA en aan de werknemers doen.
– eerste werkloosheidsdag per werknemer per maand doorgeven via de site van de RSZ.

Er is in het systeem van energiewerkloosheid GEEN verplichte werkweek.

Uitkering

De RVA zal 70% van het begrensd brutoloon (3 075,04 euro) uitkeren en de werkgever dient per werkloosheidsdag 6,22 euro uit te keren.

Let op : de overheid houdt te weinig voorheffing in op deze uitkeringen (normaal 26,75%).  De afrekening volgt met belastingbrief.

Voor economische werkloosheid wordt het 65% van het begrensd brutoloon uitgekeerd en dient de werkngever 2 euro per werkloosheidsdag te betalen.

Periode

Voorlopig zou dit van toepassing zijn van 01/10/2022 tem 31/12/2022.
Dit wil zeggen dat de tijdlijn niet meer gehaald kan worden.  Hierdoor zal de RVA zich soepel opstellen.

Is dit al de definitieve regeling?

Ja.