Tijdelijke werkloosheid energie op komst


Wat

Tijdelijke werkloosheid energie is een nieuw vorm van economische.  Uiteraard blijft de klassieke vorm van economische werkloosheid ook bestaan.

Deze nieuwe vorm van werkloosheid is er dus om ondernemingen die geheel of gedeeltelijk hun werkzaamheden moeten stilleggen omdat de energiekosten te hoog zijn,  te ondersteunen.

Voor wie is de energiewerkloosheid van toepassing

  • voor arbeiders EN bedienden
  • voor werkgevers van wie de energiekost minstens 3% van de productiewaarde bedraagt (voor welk kwartaal is nog niet bekend, maar we vermoeden het 3de kwartaal 2022 voor aanvragen voor het 4de kwartaal 2022)

OF

  • voor werkgevers van wie de energiefactuur verdubbeld is in 2022 tov 2021.

Productiewaarde is als volgt gedefinieerd :

Onder productiewaarde wordt verstaan de omzet inclusief rechtstreeks aan de prijs van het product gekoppelde subsidies, vermeerderd of verminderd met de veranderingen in voorraden gereed product, onderhanden werk en goederen en diensten, ingekocht voor wederverkoop, en verminderd met de aankoop van goederen en diensten voor wederverkoop.

Formaliteiten

De werkgever moet bewijzen dat hij aan de 3%  regel voldoet (zie voor wie) door middel van een (nog nieuw op te maken) C106A-document.

Deze C106A dient minstens 14 kalenderdagen VOOR de eerste kennisgeving aan de RVA te gebeuren.

De kennisgeving aan de RVA en aan de werknemers dient 7 kalenderdagen VOOR de eerste werkloosheidsdag (tot 31/12 is dit nog 3 kalenderdagen) te gebeuren.

Dit geeft volgende tijdlijn :
Tem 31/12/2022 :
– 17 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag : C106A aan de RVA bezorgen.
– 3 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag : de kennisgeving aan de RVA en aan de werknemers doen.
– eerste werkloosheidsdag per werknemer per maand doorgeven via de site van de RSZ.

Vanaf 01/01/2023 :
– 21 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag C106A aan de RVA bezorgen.
– 7 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag de kennisgeving aan de RVA en aan de werknemers doen.
– eerste werkloosheidsdag per werknemer per maand doorgeven via de site van de RSZ.

Er is in het systeem van energiewerkloosheid GEEN verplichte werkweek.

Uitkering

De RVA zal 70% van het begrensd brutoloon (3 075,04 euro) uitkeren en de werkgever dient per werkloosheidsdag 6,10 euro uit te keren.

Let op : de overheid houdt te weinig voorheffing in op deze uitkeringen (normaal 26,75%).  De afrekening volgt met belastingbrief.

Voor economische werkloosheid wordt het 65% van het begrensd brutoloon uitgekeerd en dient de werkngever 2 euro per werkloosheidsdag te betalen.

Periode

Voorlopig zou dit van toepassing zijn van 01/10/2022 tem 31/12/2022.
Dit wil zeggen dat de tijdlijn niet meer gehaald kan worden.  Hierdoor zal de RVA zich soepel opstellen.

Is dit al de definitieve regeling?

Neen, nog niet.  Dit is wat er tot nu toe al bekend is 😊.

 

UwPayroll houdt u uiteraard op de hoogte!