Nieuwe verplichting bij tewerkstelling studenten

Vanaf Q1 2020 voorziet de RSZ een nieuwe verplichtingen bij de tewerkstelling van jobstudenten. Nl. de werkgever moet het bewijs leveren dat de student ook ‘echt’ nog een student is.   Hoe? Dat wordt niet bepaald. Maar enkel een papieren verklaring op eer van de student wordt wel als onvoldoende bewijs aanzien. We suggereren dat […]

Omzetting vennootschapsvormen

Op 1/5/2019 werd het nieuwe vennootschapsrecht van kracht.  Bestaande vennootschappen moet hun statuten aanpassen uiterlijk tegen 1/1/2024. Dit heeft gevolgen vanaf 2020 voor de bestaande vennootschappen (vennootschappen opgericht voor 1/5/2019).  Nl. we moeten verplicht de nieuwe benamingen en afkortingen van de rechtsvorm gebruiken. Wij hebben ondertussen het nodige gedaan in onze databank : Alle BVBA’s […]

Fake Plug-in Hybrides vervolg op artikel van 23/09/2019

Even herhalen : Fake plug-in hybride bedrijfswagens die aangekocht, geleased of gehuurd zijn vanaf 1/1/2018 deel uitmaken van het wagenpark, worden vanaf 01/01/2020 duurder voor de werkgever en werknemer. Het voordeel alle aard en de CO2-taks worden vanaf dan berekend op de CO2-uitstoot van een overeenstemmend voertuig op ‘gewone’ brandstof.   Fake plug-in hybride is […]

Flitscontroles Sociale Inspectie

Reeds enkele jaren doet de Sociale Inspectie heel doelgerichte controles op bepaalde (vooraf aangekondigde) tijdstippen in bepaald (ook vooraf aangekondigde) sectoren.   De kalender voor 2020 is de volgende : 03/2020 : elektronische en bouwsector (PC 149 en PC 124) 05/2020 : taxi en vervoersector (PC 140) 07/2020 : land en tuinbouwsector (PC 144 en […]