Vrijstelling RSZ bijdragen horeca en evenementensector Q3 2020

Zoals je waarschijnlijk reeds vernomen hebt via de media, zou er een vrijstelling komen van RSZ-bijdragen voor het derde kwartaal 2020.   Belangrijk : Er is enkel een vrijstelling voor de basiswerkgeversbijdragen, verlaagd met de sociale zekerheidsverminderingen die de werkgever geniet en verhoogd met de verschuldigde solidariteitsbijdragen op studentenarbeid.   Dit wil dus zeggen dat […]

Bijzonder minnelijk afbetalingsplan RSZ voor Q3 en Q4 2020

Welke kwartalen? De RSZ kan een bijzonder minnelijk afbetalingsplan toestaan voor de RSZ van Q3 en Q4 2020 voor werkgever die financieel getroffen zijn door COVID-19.  Doel van deze maatregel is faillissementen vermijden.   Wat is het verschil met een normaal minnelijk afbetalingsplan? Bij een normaal, klassiek minnelijk afbetalingsplan rekent de RSZ bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen […]