Bijzonder minnelijk afbetalingsplan RSZ voor Q3 en Q4 2020

Welke kwartalen?

De RSZ kan een bijzonder minnelijk afbetalingsplan toestaan voor de RSZ van Q3 en Q4 2020 voor werkgever die financieel getroffen zijn door COVID-19.  Doel van deze maatregel is faillissementen vermijden.

 

Wat is het verschil met een normaal minnelijk afbetalingsplan?

Bij een normaal, klassiek minnelijk afbetalingsplan rekent de RSZ bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten aan.

Bij een bijzonder minnelijk afbetalingsplan in regel niet (op voorwaarde dat je als werkgever het plan ook strikt nakomt.

 

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Alle werkgevers komen hiervoor in aanmerking.

 

Voorwaarden?

De RSZ kan het bijzonder minnelijk afbetalingsplan enkel toestaan mits aan 2 voorwaarden voldaan is :

  • Het moet gaan om schulden die nog niet het voorwerp zijn van gerechtelijke vervolging
  • Het kan alleen voor elk ander afbetalingsplan. (je mag dus geen andere afbetalingsplannen bij de RSZ lopende hebben over deze periode (Q3 en Q4 2020)).

 

Welke bijdragen?

De RSZ kan een bijzonder minnelijk afbetalingsplan toestaan voor :

  • De aangegeven RSZ bijdragen voor Q3 en Q4 (zie onze brieven zelfstorters van deze kwartalen).
  • De vervallen rechtzettingen tot 28/02/2021 over Q3 en Q4 2020, uitgezonderd de door de RSZ zelf uitgevoerde rechtzettingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een inspectie).

 

Hoe aanvragen?

Via volgende link : https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

In de rubriek motivatie moet je aantonen dat je financieel getroffen bent door COVID-19.  Je kan dit doen door bijvoorbeeld uw omzet van Q3/2019 – Q4/2019 – Q1/2020 – Q2/2020 – Q3/2020 in evolutie mee te geven of bijvoorbeeld uw orderboek in evolutie mee te geven of … .

 

Uitstel van betaling RSZ voorschotten

Iedere werkgever krijgt uitstel voor de betaling van de RSZ voorschotten voor Q4 2020 tot en met de uiterste datum van betaling van dat kwartaal.

Voor Q4/2020 is dit dus uitstel tem 30/01/2021.