Vrijstelling RSZ bijdragen horeca en evenementensector Q3 2020

Zoals je waarschijnlijk reeds vernomen hebt via de media, zou er een vrijstelling komen van RSZ-bijdragen voor het derde kwartaal 2020.

 

Belangrijk :

  • Er is enkel een vrijstelling voor de basiswerkgeversbijdragen, verlaagd met de sociale zekerheidsverminderingen die de werkgever geniet en verhoogd met de verschuldigde solidariteitsbijdragen op studentenarbeid.

 

Dit wil dus zeggen dat het geen volledige vrijstelling is.  De volgende bijdragen moeten sowieso betaald worden :

 

  • RSZ werknemersbijdrage
  • Solidariteitsbijdrage studenten

 

CONCREET :

De brief zelfstorter RSZ die we afgelopen weken hebben verzonden moeten dus wel betaald worden voor 30/10/2020, eventueel verminderd met de door u reeds betaalde voorschotten.

 

De effectieve vrijstelling zal de vorm krijgen van een premie die de kwartaalbijdragen voor het derde kwartaal van 2020 zal compenseren.

 

Samengevat :

RSZ bijdragen van het derde kwartaal sowieso betalen voor 30/10/2020.  Nadien zal je een premie ontvangen van de overheid (de concrete uitwerking en timing is nog niet gekend).