Overzicht coronamaatregelen

Wat

Onze wetgever heeft verschillende coronamaatregelen met betrekking tot het tewerkstellen van personeel in gang gezet, gestopt, verlengd, … .  Wat is er nu nog van toepassen en tot wanneer?

Een overzicht

 • Relance overuren of corona overuren :
 • Corona werkloosheid :
 • Wat boek je voor welke afwezigheid?
  • Je hebt een zelftest gedaan en je test positief. Je wacht op uw definitieve test/resultaat : corona werkloosheid indien je niet kan telewerken, anders gewerkt.
  • Je moet verplicht in quarantaine : corona werkloosheid indien je niet kan telewerken, anders gewerkt.
  • Je bent positief en kan (wegens de symptomen) niet telewerken : ziektebewijs hebben en ziekte boeken.
  • Je bent positief, maar (hebt weinig symptomen en) je kan telewerken : gewerkt.
  • Werkgever moet verplicht sluiten van de overheid : coronawerkloosheid.
  • Zaak moet sluiten, want de zaakvoerder (of teveel collega’s) zijn positief of in quarantaine : corona werkloosheid.
  • Verplichte extra schoolvakantie (zoals nu de week extra kerstvakantie) : mogelijkheid om thuis te blijven via systeem corona werkloosheid.
  • Onvoldoende werk wegens corona : corona werkloosheid

Let wel op : vakantie is een recht en een plicht.  Deze moet je ook volledig genomen en geboekt hebben op 31/12.

 • Vaccinatieverlof :
 • Coronapremies onder de vorm van consumptiecheques :
  • Toekennen via individuele overeenkomsten, bedrijfs-CAO’s of sector-CAO’s voor 31/12/2021.
  • Boeken uiterlijk op loonbrief van december.
  • Uitkeren uiterlijk 31/03/2022.

Reden : veel sectoren zijn heel laat in gang geschoten en bestoken de werkgevers nu met verplichte coronapremies (onder de vorm van consumptiecheques).  Om dit allemaal nog tijdig verwerkt te krijgen, werd er uitstel voorzien voor de levering van deze premies tem einde Q1 2022.  De premies en de berekeningswijzen moeten wel voor 31/12 op papier staan.

Een coronapremie onder de vorm van consumptiecheques is een premie waarbij bruto = netto.  Voor de werkgever komt er bovenop het bruto 16,5 % patronale RSZ.

De consumptiecheque komt meestal mee op de kaart van de MC/Ecocheques.

 • Eindejaarspremie horeca :
  • Zal (deels) gefinancierd worden door de overheid. Veel horeca-uitbaters zullen dus een deel van hun reeds betaalde bijdragen aan het fonds horeca terugkrijgen.
  • Dit zal cfr. de werkwijze van 2020 gebeuren.
  • Er is nog geen tekst beschikbaar op horecanet voor 2021. Daarom link naar communicatie van 2020 : http://horecanet.be/main.php?p=s_nieuws
 • Vakantiegeld en vakantiedagen 2022 :
  • Corona werkloosheid zal ook dit jaar gelijkgesteld worden voor vakantiedagen 2022 en dus ook voor het vakantiegeld 2022.
  • Hierdoor is er uiteraard terug een extra kost voor de werkgever.
  • Deze wordt net zoals in 2020 (deels) gecompenseerd.
  • Budget voor arbeiders bedraagt voor 2021 107 120 028 euro en voor bedienden 46 164 551 euro.
  • Berekeningswijze  voor de geïnteresseerden : zie onderaan deze tekst.
 • Minnelijk afbetalingsplannen
 • Telewerkaangifte

 

Hopelijk schept dit een beetje licht in het kluwen van maatregelen.

 

 

Zoals beloofd de berekeningswijze tussenkomst in vakantiegeld

Arbeiders

De RJV zal deze enveloppe ontvangen opdat zij het vakantiegeld in 2022 zouden kunnen uitbetalen.

Bedienden

De compensatie zal berekend worden door de RSZ in de loop van het tweede kwartaal 2022.

De compensatie staat enkel open voor de werkgevers die tijdens het eerste of tweede kwartaal 2021 bedienden tewerkstelden die onderworpen waren aan de wetgeving jaarlijkse vakantie conform titel III van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.

De RSZ zal vervolgens voor de in aanmerking komende werkgevers een percentage van de globale financieringsenveloppe bepalen. Dit percentage geeft weer hoeveel de betrokken werkgevers beroep gedaan hebben op tijdelijke werkloosheid overmacht corona tijdens het eerste en tweede kwartaal 2021.

Het percentage wordt als volgt bepaald: effectief aantal dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona per bediende in het eerste en tweede kwartaal 2021 / normaal aantal dagen tewerkstelling per bediende in het eerste en tweede kwartaal 2021.

De percentages worden voor alle bedienden van dezelfde werkgever opgeteld en vervolgens wordt het gemiddelde percentage berekend.

Op basis van het gemiddeld percentage tijdelijke werkloosheid zal de compensatie als volgt verdeeld worden:

 • Gemiddeld percentage is kleiner dan 41, er wordt geen compensatie toegekend;
 • Gemiddeld percentage is minstens 41 en kleiner dan 51, er wordt een compensatie van 40% toegekend;
 • Gemiddeld percentage is minstens 51 en kleiner dan 61, er wordt een compensatie van 50% toegekend;
 • Gemiddeld percentage is minstens 61 en kleiner dan 71, er wordt een compensatie van 60% toegekend;
 • Gemiddeld percentage is minstens 71 en kleiner dan 81, er wordt een compensatie van 70% toegekend;
 • Gemiddeld percentage is minstens 81 en kleiner dan 91, er wordt een compensatie van 80% toegekend;
 • Gemiddeld percentage is minstens 91, er wordt een compensatie van 95% toegekend.

 

Voor het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2021 wordt de som gemaakt van de prestatiebreuken van het effectief aantal dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona per bediende bij de betrokken werkgever en vermenigvuldigd met het overeenstemmend compensatie-percentage. De RSZ bepaalt op basis hiervan het gewicht van de betrokken werkgever ten opzichte van alle betrokken werkgevers.

Het globale ter beschikking gestelde budget wordt verdeeld onder de betrokken werkgevers op basis van het toegekende gewicht aan elk van de werkgevers.

De RSZ kent een compensatiebedrag toe in de vorm van een krediet dat in mindering komt van de verschuldigde bijdragen voor het tweede kwartaal 2022.

Indien er ongebruikt krediet is, kan dit overgedragen worden naar de oudste RSZ-schulden of naar de volgende kwartalen waarin bijdragen verschuldigd zijn.