Steunmaatregelen van onze regering wegens 2de lockdown vanaf 02/11/2020

Onze regering heeft een aantal steunmaatregelen genomen in de strijd tegen COVID-19 wegens een 2de lockdown vanaf 02/11/2020.  Hieronder een bondig overzicht.

 

 • Opnieuw corona werkloosheid voor alle ondernemingen.

Dit wil zeggen dat alle ondernemingen terug gebruik kunnen maken van de heel eenvoudige procedure voor aanvraag werkloosheid.

 • geen voorafgaande aanvraag indienen;
 • geen doorgave eerste werkloosheidsdag;
 • geen onderscheid tussen werkloosheid wegens slecht weer, … ;
 • geen onderscheid tussen arbeiders en bedienden;
 • iedereen ontvangt 70% van het geplafoneerd maandloon (2754,76 euro) aangevuld met een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag werkloosheid.

Dus terug zoals tijdens de eerste lockdown (14/03/2020-31/08/2020, behalve voor de hard getroffen firma’s en hard getroffen sectoren waar dit al verlengd was tem 31/12/2020).

Jullie hoeven dus vanaf 11/2020 terug gewoon op het einde van de maand de dagen werkloosheid door te geven.  Wij doen een ASR-aangifte naar de vakbond/hulpkas en dan zou de uitbetaling snel moeten volgen.

Deze maatregel loopt (voorlopig?) tem 31/03/2021.

Bijkomend blijft de overheid de voorheffing op deze uitkeringen verlagen van 26,75% naar 15% ZONDER dat dit impact gaat hebben op de definitieve personenbelasting van de werknemers.

 • Supplement eindejaarspremie voor werknemers met veel tijdelijke werkloosheid.

Corona werkloosheid is in veel sectoren NIET gelijkgesteld voor de eindejaarspremie.  Hierdoor zullen de werknemers dus een minder hoog bedrag aan eindejaarspremie ontvangen.  De regering wil dit compenseren.

 

Iedere werknemer die minstens 52 dagen tijdelijke werkloosheid gehad heeft tijdens de referteperiode zal een aanvulling krijgen van 10 euro per extra dag werkloosheid (dus vanaf dag 53) van de RVA, met een minimum van 150 euro.  De praktische uitwerking zal nog volgen.

 

Dus deze werknemer gaan deels gecompenseerd worden via de RVA (ze gaan niet hun volledige eindejaarspremie ontvangen).  Let op : de RVA houdt niet dezelfde bedrijfsvoorheffing in op hun aanvullingen dan diegene die wij wettelijk gezien moeten inhouden.  Er volgt dus heel waarschijnlijk nog een afrekening bij het ontvangen van de belastingbrief voor deze werknemers.

 

 • Gedeeltelijke tussenkomst overheid in financiering vakantiegeld.

Bij de berekening van het vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld aan gewerkte dagen.  Dit wil zeggen dat deze kost volledig op de (al getroffen) werkgevers gaat terechtkomen.

 

De regering verbindt er zich toe om deels tussen te komen in de financieren van het vakantiegeld.  Hoe?  Moet nog worden uitgewerkt.

 

 • Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdragen 3de kwartaal 2020.

Wat is dit?  Zie onze communicatie op onze site (https://uwpayroll.be/vrijstelling-rsz-bijdragen-horeca-en-evenementensector-q3-2020/ ).

Het is dus een (gedeeltelijke) compensatie van de patronale RSZ van het 3de kwartaal 2020 (met een plafond per onderneming), via een creditnota opgemaakt door de RSZ.

 

Oorspronkelijk was dit enkel bedoeld voor de horeca en evenementensector, maar nu wordt dit uitgebreid naar alle firma’s die verplicht moeten sluiten (en/of firma’s die een omzetverlies van min. 65 % kunnen aantonen).

 

 • Tijdelijke werklozen aan de slag in vitale sectoren met behoud van werkloosheidsuitkering.

Tot 31/10/2020 konden tijdelijk werklozen het werk tijdelijk hervatten in een vitale sector (o.a. land- en tuinbouw, zorgsector en onderwijs) met behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering.  Deze maatregel wordt verlengd.

 

 • Seizoenarbeid : verdubbeling aantal dagen in 2021.

Ook in 2021 zullen seizoenarbeiders 130 dagen ipv 65 dagen mogen werken.

 

Dit zijn de belangrijkste steunmaatregelen in het kort.  We hebben in veel gevallen nog niet alle gedetailleerde info, maar veronderstellen dat het redelijk gelijk gaat lopen met de eerste lockdown.  Voor de nieuwe maatregelen (aanvulling eindejaarspremie, vakantiegeld, …) is het dus nog wachten op meer info.

Tenslotte willen wij ook nog de aandacht vestigen op de opname van wettelijke vakantiedagen/ADV-dagen/feestdagen.  Alle wettelijke vakantiedagen/ADV-dagen/feestdagen moeten opgenomen zijn uiterlijk op 31/12/2020.  De overheid gaat niet toelaten dat je gebruik maakt van een vervangingsinkomen nl. werkloosheid wegens corona, terwijl je nog openstaande vakantiedagen/ADV-dagen/feestdagen hebt.  Hier gaat volgens ons heel streng op gecontroleerd worden!