Extra RVA-uitkering voor langdurig tijdelijk werklozen (supplement bij eindejaarspremie)

In onze melding van 02/11/2020 spraken we over het supplement eindejaarspremie voor werknemers met veel tijdelijke werkloosheid.

 

Tekst van 02/11/2020 :

Corona werkloosheid is in veel sectoren NIET gelijkgesteld voor de eindejaarspremie.  Hierdoor zullen de werknemers dus een minder hoog bedrag aan eindejaarspremie ontvangen.  De regering wil dit compenseren.

 

Iedere werknemer die minstens 52 dagen tijdelijke werkloosheid gehad heeft tijdens de referteperiode zal een aanvulling krijgen van 10 euro per extra dag werkloosheid (dus vanaf dag 53) van de RVA, met een minimum van 150 euro.  De praktische uitwerking zal nog volgen.

 

Dus deze werknemer gaan deels gecompenseerd worden via de RVA (ze gaan niet hun volledige eindejaarspremie ontvangen).  Let op : de RVA houdt niet dezelfde bedrijfsvoorheffing in op hun aanvullingen dan diegene die wij wettelijk gezien moeten inhouden.  Er volgt dus heel waarschijnlijk nog een afrekening bij het ontvangen van de belastingbrief voor deze werknemers.

 

Beslissing dd 14/12/2020 :

Er werd beslist om dit te hervormen naar een supplement bovenop de laatst genoten werkloosheidsuitkering.  De link met de eindejaarspremie wordt dus volledig geschrapt.

 

Voor wie?

Alle werknemers die in de periode van 03/2020 tem 11/2020 minstens voor 53 dagen werkloosheidsuitkeringen ontvangen hebben wegens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) of wegens economische redenen.

Let op : het gaat over minstens 53 dagen waarvoor je een uitkering ontvangen hebt, dus niet 53 dagen werkloosheid op de loonbrief (overheid telt in het 6 dagen stelsel).

 

Hoeveel?

# volle daguitkeringen Bedrag supplement
53 – 67 150 euro
68 160 euro
69 170 euro
70 180 euro
per dag extra + 10 euro

 

Moet de werknemer/werkgever hier iets voor doen?

NEEN, dit gebeurt automatisch door de vakbond of de hulpkas.