Verplicht telewerk vanaf 02/11/2020

Sinds 02/11/2020 is telewerk opnieuw verplicht.

 

Deze verplichting geld niet wanneer telewerk onmogelijk is door de aard van de functie of omwille van de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening.

Voorbeelden :

  • Arbeiders in de bouw (metsers, elektriciens, … )
  • Automecanicien
  • Verkoper/kassierster in een supermarkt, winkel, …
  • Medische beroepen
  • Kinderopvang

 

Voor werknemers die niet kunnen telewerken, is er een attest of een ander bewijsmiddel noodzakelijk.  Een voorbeeld :

 

Attest

Onmogelijkheid telewerk

 

Werkgever

Naam van het bedrijf:

Naam, voornaam, functie van de vertegenwoordiger:

Adres:

 

Personeelslid

Naam:

Voornaam:

Rijksregisternummer:

Woonplaats:

Functie:

Plaats van uitvoering van het werk:

 

Gelet op de verplichting om telewerk uit te voeren

Gelet dat de Verplichting geldt tot 15 januari 2021

 

 

Verklaart de werkgever dat de werknemer voor de door hem/haar uitgeoefende functie geen telewerk kan uitvoeren en zich moet begeven naar de werkplaats.

De werkgever verklaart dat de nodige preventiemaatregelen werden genomen om de verdere verspreiding van  COVID-19 te vermijden op de vermelde plaats van uitvoering van het werk.

 

Gedaan te …………….. op   …./…../……..

Handtekening